’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Svens­son, Skjern

Det kan kun bli­ve en god kamp. Det lig­ger godt til os med sto­re fy­re, der ger­ne vil ind og slås

» Vi har selv­til­lid, og vi må og­så mø­de en mod­stan­der, der har respekt for os, for­di man har set, hvil­ke re­sul­ta­ter vi kan præ­ste­re. Det var den stør­ste hurd­le at slå Mels­un­gen ud, da det var det bed­ste hold i tur­ne­rin­gen. Nu bli­ver den næ­ste hurd­le, at vi kan få Ham­borg ned med nak­ken, « si­ger Da­ni­el Svens­son, der har så me­get tro på eg­ne ev­ner, at han me­ner, Skjern kan en­de med at vin­de he­le EHF Cup.

» Jeg tror, vi har en li­ge så god chan­ce som de an­dre hold. Fü­ch­se Ber­lin har et lil­le plus, for­di det spil­ler på hjem­me­ba­ne. Men vi har ik­ke væ­ret med før på det her sta­die i Eu­ro­pa, og de an­dre har spil­let Cham­pions Le­ague. Vi er først ved at blom­stre i eu­ro­pæ­isk sam­men­hæng, så er­fa­ring kan og­så bli­ve en af­gø­ren­de fak­tor, « si­ger Svens­son.

Se­mi­fi­na­len mel­lem Skjern og HSV Hand­ball spil­les 16. maj ved den sto­re Fi­nal4- tur­ne­ring i Ber­lin. Vin­de­ren af den kamp mø­der da­gen ef­ter vin­de­ren af kam­pen mel­lem Fü­ch­se Ber­lin og Gorenje Ve­lenje i fi­na­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.