’ Ice­man’ kan sen­de Magnus­sen ud

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KI­MI RÄIKKÖNENS SU­PER­FORM

hos Fer­ra­ri kan sæt­te en stop­per for Ke­vin Magnus­sens vej til­ba­ge i For­mel 1. Den­ne sæ­son var el­lers an­set som fin­nens sid­ste i For­mel 1, og hans exit vil­le sam­ti­dig bli­ve be­gyn­del­sen på en stør­re kø­rer­ro­ka­de, der kun­ne gi­ve dan­ske­ren en åb­ning hos et team i fel­tet i 2016. Men nu åb­ner det ita­li­en­ske team for, at hol­det ind­lø­ser fin­nens op­tion for yder­li­ge­re en sæ­son, skri­ver BBC. Räik­kö­nen med til­nav­net ’ Ice­man’ blev søn­dag num­mer to i Ba­hrain.

Ke­vin Magnus­sen ( tv.) og Stof­fel Van­do­or­ne ( th.) ses her ved præ­sen­ta­tio­nen af McLa­ren- tea­met for 2014. Den­gang var dan­ske­ren ble­vet fo­re­truk­ket som Jen­son But­tons ( i mid­ten) mak­ker, men næ­ste år kan det bli­ve bel­gi­e­ren, der sen­der Magnus­sen ud i kul­den, me­ner to bri­ti­ske mo­tor­sport­sjour­na­li­ster. Fo­to: EPA

Ki­mi Räik­kö­nen vi­ser tegn på den form, der gjor­de ham til ver­dens­me­ster i 2007. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.