DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CO­PA LI­BERTA­DO­RES, KLOK­KEN 22: 30 SAN LOREN­ZO VIN­DER MED MINDST TO MÅL

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg stil­ler op for det dan­ske U21- lands­hold ved den fo­re­stå­en­de EM- slut­run­de i Tjek­ki­et til som­mer.

Og book­ma­ker­ne er da hel­ler ik­ke i tvivl om, hvad det be­ty der, for fl ere sel­ska­ber har nem­lig valgt at sæn­ke od­dset på dansk guld, eft er nyhe­den kom frem. Så­le­des og­så Dan­ske Spil, der røg fra od­ds 12 til od­ds 10 på dansk guld, mens en se­mi­fi na­le­plads nu er ne­de i od­ds 2,50.

» Det er en stor for­stærk­ning for det dan­ske U21- hold, at Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg del­ta­ger ved EM- slut­run­den. Han er fast mand på A- lands­hol­det og en kom­men­de in­ter­na­tio­nal stjer­ne med stor er­fa­ring fra Bun­des­liga­en. Selv­føl­ge­lig har lands­hol­det li­ge mi­stet An­dreas Cornelius i an­gre­bet, men vi vur­de­rer, at Dan­mark er dæk­ket bredt ind på net­op den­ne po­si­tion, « si­ger od­ds­sæt­ter Kim Rag­le fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.