2,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er svært at se an­det end en ek­stremt in­tens aff ære, når Re­al Madrid og At­léti­co Madrid dy­ster om en plads i se­mi­fi na­ler­ne i Cham­pions Le­ague. Selv om før­ste kamp i sto­re de­le af kam­pen var fair spil­let, be­gynd­te uro­en at ul­me i an­den halv­leg, og i et re­tu­ro­p­gør som det­te vil fru­stra­tio­ner­ne få frit løb mod slut­nin­gen af kam­pen hos det hold, der står til at ry­ge ud. Ty­ske Fe­lix Brych ud­del­te ot­te ad­vars­ler i sid­ste års kvart­fi na­le mel­lem Bar­ce­lo­na og At­léti­co og kan me­get nemt en­de med at skul­le i bag­lom­men den­ne aft en.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.