Royalt

BT - - NYHEDER -

I de roy­a­le nyhe­der stik­ker vi li­ge et mi­nus til eft er­spil­let på dron­ning Mar­gret­hes fød­sels­dag. Alt­så, he­le den der prins Hen­ri­kaff ære med Ve­ne­dig, spin og dår­li­ge und­skyld­nin­ger. Helt ær­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.