Har Ki­na ad­gang til per­son­da­ta hos TDC?

BT - - DEBAT -

Den ki­ne­si­ske te­le­gi­gant Hu­awei dri­ver TDCs 4G mo­bil­net og har der­med ad­gang til føl­som­me op­lys­nin­ger om dan­ske­re og dan­ske virk­som­he­der. Sam­ti­digt mistæn­kes Hu­awei for spio­na­ge. Er der helt styr på, hvem der har ad­gang til føl­som­me dan­ske da­ta, og hvor godt hol­der de dan­ske myn­dig­he­der egent­ligt øje med Hu­awei?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.