Bur­de prins Hen­rik væ­re ble­vet hjem­me i ste­det for at rej­se til Ve­ne­dig?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.39 EN KNÆK­KET MAND På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.56 GÅ PÅ PEN­SION, HEN­RIK På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.33 SØ­GER ME­DI­EOM­TA­LE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.47

Nej,

han tog til Ve­ne­dig for at ple­je sin in­fl uen­za

Ja,

det ser for­kert ud oven på afb ud­det til fød­sels­da­gen

13.343 stem­mer på bt. dk

LAD HAM FÅ FRED

Mie Nor­den­dorf

Her­re­g­ud. Man­den er snart 81 år gam­mel. Man­ge al­der­doms­s­ka­van­ker ban­ker på dø­ren – og­så selv om man er prins­ge­mal. Lad ham dog få fred for al­le off ent­li­ge plig­ter.

Jo­hn Fre­de­rik­sen

Lad dog man­den væ­re i fred, han har nok ba­re brug for fe­rie. Han er et ved­hæng, som han ser det, og nu vil in­gen af hans børn ha­ve hans livs­værk. Er det ik­ke li­ge til at knæk­ke en mand, der er op­vok­set til net­op at skul­le væ­re mand?

Hanne Iver­sen

Lad ham gå på fol­ke­pen­sion som al­le an­dre i den al­der. Kan han ik­ke hol­de til plig­ter­ne, må han jo fra­si­ge sig mil­li­o­ner­ne. Der­med vil­le han og­så få tid til et dansk­kur­sus.

Ma­ri­an­ne Vad­mand Andersen

Prins Hen­rik er som et fors­må­et barn, der ik­ke har få­et sin vil­je ( at vil­le væ­re kon­ge el­ler kon­ge­ge­mal). Han er vist klog nok til at vi­de, at hvis han ude­blev fra Dron­nin­gens fest­lig­he­der, så vil­le han få me­re om­ta­le, end hvis han delt­og – en ud­spe­ku­le­ret gam­mel fransk­mand, det er, hvad Hen­rik er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.