EU har ik­ke an­svar for alt

BT - - DEBAT -

EU har ik­ke og kan ik­ke ta­ge an­svar for alt ondt i ver­den. (...) Hver­ken EUs tra­di­tion for hu­man mod­ta­gel­se af mi­gran­ter el­ler FNs fl ygt­nin­ge­kon­ven­tion er gea­ret til en si­tu­a­tion, hvor en enorm be­folk­nings­vækst som i Afri­ka sen­der po­ten­ti­elt mil­li­o­ner af men­ne­sker på jagt eft er bed­re le­ve­vil­kår.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.