Husk dit eget slo­gan – Løk­ke

BT - - DEBAT -

Ven­stre har sat sig hårdt på slo­ga­net ’ Det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de.’ (...) Men Løk­ke fedt­spil­ler. Det er ik­ke nok med et loft over kon­tant­hjæl­pen. Ven­stre vil ik­ke re­du­ce­re bør­ne­check, bo­ligsik­ring el­ler fri­plads i bør­ne­in­sti­tu­tio­ner. Par­ti­et vil hel­ler ik­ke hæ­ve pen­sions­al­de­ren til 68 år en hånd­fuld år før plan­lagt. Og la­ve­re top­skat er hel­ler ik­ke Løk­kes pri­o­ri­tet. Det er for tyndt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.