Ski­fer­gas­bor­ing blev god­kendt

BT - - NYHEDER - Ar­kiv­fo­to: Ras­mus Skaft­ved

Ener­gi­sty­rel­sen har i går god­kendt sid­ste del af bo­re­pro­gram­met for ski­fer­gas­bor­in­gen vest for Dybvad i Nord­jyl­land, op­ly­ser sty­rel­sen på sin hjem­mesi­de.

God­ken­del­sen gi­ver fi rma­et To­tal, der står for bor­in­ger­ne, lov til at bo­re 3.800 me­ter un­der jor­d­over­fl aden, og for­må­let er at afk la­re, om der fi ndes ski­fer­gas med ind­hold af na­tur­gas i Dan­mark. Bå­de Gre­en­pea­ce og ak­ti­vist­grup­per­ne Blo­ker Bo­retår­net og Ski­fer­gas Nej Tak har fl ere gan­ge pro­teste­ret mod bor­in­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.