Mi­ni­ster: To i co­ck­pit­tet

BT - - NYHEDER - Ar­kiv­fo­to: AFP

Pi­lo­ter bør ik­ke væ­re ale­ne i co­ck­pit­tet un­der fl yv­ning. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra Tra­fi ksty­rel­sen i en ny fag­lig indstil­ling til al­le dan­ske luft - fart­s­sel­ska­ber, som og­så får støt­te fra trans­port­mi­ni­ster Magnus He­u­ni­cke ( S). Det sker eft er Ger­manwings- ulyk­ken 24. marts, hvor an­den­pi­lo­ten lå­ste kap­ta­j­nen ude af co­ck­pit­tet og styr­te­de fl yet ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.