KKEDE FARS DRØM

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 23. APRIL 2015

Ju­ni 2014:

Prins Hen­rik fejrer sin 80 års fød­sels­dag på Cha­teau de Cayx sam­men med he­le fa­mi­li­en.

Juli 2014:

Au­gust 2014:

Prins Joachim kø­ber en vil­la Emi­liekil­de­vej i Klam­pen­borg for 34,5 mio. kr. Hu­set er på 600 kvm, med tre eta­ger og po­ol.

April 2015:

Hof­fet med­del­er, at prins­ge­ma­len har be­slut­tet at bort­for­pag­te salg og pro­duk­tion af vi­ne fra Cayx til det fran­ske fir­ma Vi­nova­lie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.