IRAK

BT - - NYHEDER -

Der er in­gen be­vi­ser for, at le­de­ren af Is­la­misk Stat ( IS) skul­le væ­re ble­vet al­vor­ligt sår­et, si­ger en kil­de i det ame­ri­kan­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um Pen­ta­gon, eft er den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an tirs­dag skrev, at IS- le­de­ren, Abu Ba­kr al- Bag­h­da­di, var dø­den nær eft er et luft an­greb i Irak i marts. » Jeg ved ik­ke, hvor po­k­ker de har de­res in­for­ma­tio­ner fra. Vi gik slet ik­ke eft er al- Bag­h­da­di i det an­greb, « si­ger den ano­ny­me kil­de til avi­sen New York Post.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.