USA

BT - - NYHEDER -

Che­fen for det ame­ri­kan­ske narkopo­li­ti Mi­che­le M. Leon­hart træk­ker sig eft er be­skyld­nin­ger om, at hen­des agen­ter har del­ta­get i se­xor­gi­er be­talt af narko­kar­tel­ler, skri­ver BBC. Rap­por­ter har ud­løst be­kym­ring for, at agen­ter­ne fra narkopo­li­ti­et DEA kan ha­ve vi­de­re­gi­vet op­lys­nin­ger om de­res eft er­forsk­ning. Op­lys­nin­ger, der kan væ­re si­vet vi­de­re til narko­kar­tel­ler i Co­lom­bia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.