AU­STRA­LI­EN

BT - - NYHEDER -

Den au­stral­ske re­ge­ring har er­klæ­ret en storm, der i tre da­ge har hær­get lan­dets fol­ke­ri­ge sy­døst­kyst, for en na­tio­nal ka­ta­stro­fe. Fo­re­lø­big har fi re men­ne­sker mi­stet li­vet un­der uvej­ret, der iføl­ge Reu­ters har ta­get strøm­men i 200.000 hjem og for­år­sa­get ska­der for fl ere hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner i Syd­ney og fl ere an­dre by­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.