JA­PAN

BT - - NYHEDER -

En dro­ne lan­de­de ons­dag på den ja­pan­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Shin­zo Abes tag. Dro­nen med­før­te en lil­le be­hol­der med ra­dio­ak­tivt ma­te­ri­a­le. Iføl­ge Reu­ters var den ra­dio­ak­ti­ve sty rke dog ik­ke stor nok til at væ­re ska­de­lig for men­ne­sker. Der var an­gi­ve­ligt ta­le om en ki­ne­sisk- pro­du­ce­ret pro­pel­dre­vet dro­ne på en halv me­ter, som iføl­ge Bloom­berg og­så var ud­sty - ret med et ka­me­ra. Iden­tisk med den mo­del, som i ja­nu­ar sty rte­de ned i ha­ven til Det Hvi­de Hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.