Kurt Co­bain - om­hyg­ge­ligt fi lm­portræt

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

FILM

’ Kurt Co­bain - Mon­ta­ge...’ DOKUMENTAR ***** *

’ Mon­ta­ge of Heck’ er en lang og im­po­ne­ren­de dokumentar- fi lm om grun­gero­ck­ens svar på Jim Mor­ri­son, Kurt Co­bain.

He­le fa­mi­li­en del­ta­ger

Co­bain, der var front­mand i ban­det Nir­va­na, dø­de i 1994. Han var li­ge­som ido­ler­ne Ji­mi Hen­drix, Jim Mor­ri­son og Ja­nis Jop­lin kun 27 år gam­mel. Og for­fat­ter og in­struk­tør Brett Mor­gan be­nyt­ter der­for ar­kiv­ma­te­ri­a­le og in­ter­view for at kom­me tæt på ho­ved­per­so­nen. Og dét lyk­kes.

Så­le­des stil­ler he­le fa­mi­li­en op til in­ter­view. Og tak­ket væ­re Co­bains en­ke, Court­ney Love, og dat­te­ren Fran­ces Be­an Co­bain har Mor­gan haft til­sy­ne­la­den­de ube­græn­set ad­gang til til dag­bø­ger, fa­mi­lie­fo­to­gra­fi er og lyd- og vi­deo­op­ta­gel­ser.

Re­sul­ta­tet er et føl­somt, om­hyg­ge­ligt og mu­si­kalsk, men al­drig suk­ker­sødt po­rtræt af én af ro­ck­ens helt sto­re ta­len­ter. Og det ene­ste ær­ge­li­ge er, at man end­nu en gang bli­ver min­det om, hvor me­gen stor kunst vi gik glip af, da Co­bain tog sit eget liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.