’’

BT - - KULTUR -

’ From the Madding Crowd’ er ik­ke en fi lm, der for­mår at ræk­ke ud over sin egen lit­teræ­re tidslo­m­me og si­ge os no­get om li­vet i dag

nin­ger. Mul­ligan gi­ver den un­ge ho­ved­per­son en fi n am­bi­va­lens li­ge un­der den skråsik­re at­ti­tu­de. Hun er ik­ke selv helt klar over, om hun vil væ­re fri, tøj­les af den ret­te mand el­ler ba­re sø­ge tryg­he­den, men den usik­ker­hed, der kun­ne væ­re en mo­der­ne po­in­te, kol­li­de­rer med det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.