KLAS­SI­KE­REN: Film fra vi­nyl­ti­den

BT - - KULTUR -

Ti­tel: In­str: År: MENS HÅR- RO­CK­EN BLEV TIL GRUN­GERO­CK,

1992.

og vi­nyl­pla­der­ne for­vand­le­des til blan­ke cd’er, ind­spil­le­de Ca­meron Crowe sin tidsty pi­ske ung­doms­fi lm ’ Sing­les’ med kom­men­de stjer­ner som Matt Dil­lon, Kyra Sed­gwi­ck, Brid­get Fon­da og Bill Pul­l­man. Mu­sik­ken le­ve­res selv­føl­ge­lig af Pearl Jam, So­und­gar­den og Ali­ce in Chains. Og 23 år se­ne­re fun­ge­rer det he­le sta­dig 100 pro­cent.

’ Sing­les’.

Ca­meron Crowe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.