Et ek­ko fra E. T.

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

FILM

’ Earth to Echo’ FA­MI­LIE­FILM *** ***

’ Earth to Echo’ min­der om ad­skil­li­ge an­dre ame­ri­kan­ske fi lm - li­ge fra ’ E. T.’ til Step­hen Kings ’ Stand By Me’. Men hjer­tet er med, og trods lig­he­der­ne fun­ge­rer hi­sto­ri­en fi nt på eg­ne præ­mis­ser.

Tre ven­ner fra den ty­pi­ske ame­ri­kan­ske for­stad står for­an én af li­vets skil­le­ve­je: He­le de­res na­bo­lag skal ned­læg­ges for at gø­re plads til et gi­gan­tisk mort­or­vejskom­pleks.

Men så sker der no­get. Sig­na­ler fra det ydre rum tik­ker ind på de­res mo­bil­te­le­fo­ner. Og så går den vil­de jagt på de­res ver­sion af Spi­el­bergs lil­le rumvæ­sen, E. T.

Ven­skab og li­vet fort­sæt­ter

Ven­ner­ne lok­kes ud i ør­ke­nen, hvor de skal red­de én af ver­dens­rum­mets fortab­te sjæ­le - så­dan en blan­ding af ’ Eva’ fra Pixars ’ WALL- E og før­nævn­te E. T. Og som en ek­stra bonus læ­rer de ik­ke ale­ne en mas­se om vi­den­skab, men og­så at ven­ska­bet og li­vet ik­ke stop­per, ba­re for­di vil­la­vej­en ned­læg­ges.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.