Skjerns kæm­per slog til igen

Skjern Hånd­bold var end­nu en­gang for stor en mund­fuld for Team Tvis Holste­bro, der nu er én kamp fra som­mer­fe­rie

BT - - BT SPORTEN -

HÅND­BOLD, HER­RE­LIGA­EN var i en klas­se for sig og sik­re­de sig med en 30- 24- sejr bil­let­ten til se­mi­fi­na­len.

Det be­ty­der og­så, at Tvis- træ­ner Klavs Bruun Jør­gen­sens sid­ste kamp i spid­sen for hol­det bli­ver we­e­ken­dens - i prin­cip­pet li­ge­gyl­di­ge - ude­kamp mod KIF Kol­ding Kø­ben­havn lør­dag ef­ter­mid­dag. Klavs Bruun Jør­gen­sen over­ta­ger i den kom­men­de sæ­son tøj­ler­ne for det dan­ske da­melands­hold.

For me­get fy­sik

Gæ­ster­ne før­te 13- 9 ved pau­sen - og det var på trods af, at de grønklæd­tes bul­der­bas­se Da­ni­el Svens­son al­le­re­de i før­ste halv­leg modt­og et rødt kort.

Men fy­sik­ken fra Skjern- kæm­per som Hen­rik Møl­l­gaard, Ni­ko­laj Mar­kus­sen og Fre­de­rik Børm blev af­gø­ren­de, og halvvejs in­de i an­den halv­leg var gæ­ster­ne for­an med ot­te mål.

Det end­te med en 30- 24- sejr, og der­med kun­ne Skjern- spil­ler­ne, der i we­e­ken­den spil­le­de sig frem til EHF Cup’ens Fi­nal4- stæv­ne, mø­des i fæl­les ju­bel­dans, mens Tvis- spil­ler­ne slu­kø­re­de stort set gik på som­mer­fe­rie.

I den an­den kamp i slut­spils­pul­je 1 ind­lø­ste KIF Kol­ding Kø­ben­havn og­så en­de­gyl­digt bil­let til se­mi­fi­na­ler­ne. An­ført af syv­måls­skyt­ten Kim An­der­s­son vandt KIF Kol­ding Kø­ben­havn med 23- 22 over grup­pens prygelknabe, År­hus Hånd­bold.

Men det holdt hårdt. Aar­hu­si­a­ner­nes Mads Lind hav­de mu­lig­he­den for at sik­re ude­hol­det uaf­gjort på et straf­fe­kast ef­ter slut­fløjtet. Men den ru­ti­ne­re­de stregs­spil­ler send­te for­sø­get fra syv­me­ter­plet­ten på stol­pen.

I pul­je 2 hav­de Bjer­ring­bro- Sil­ke­borg in­gen pro­ble­mer med at be­sej­re HC Midtjyl­land, der blev kørt over 32- 22. Med en sejr i af­ten kan Aal­borg Hånd­bold sør­ge for at søn­da­gens kamp mel­lem Aal­borg og BSV bli­ver en va­ske­æg­te pul­je­fi­na­le. De to hold er kva­li­fi­ce­ret til se­mi­fi­na­ler­ne, men på den må­de vil der vil al­li­ge­vel væ­re no­get at spil­le for.

Ni­ko­laj Mar­kus­sen og de øv­ri­ge bomstær­ke Skjern- spil­le­re blev for me­get for Team Tvis Holste­bro, der tab­te 24- 30 og nu kun er én kamp fra som­mer­fe­rie.

Fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.