DEN SIK­RE

BT - - BT SPORTEN -

HÅND­BOLD­LIGA­EN SLUT­SPIL, KLOK­KEN 19: 30 AAL­BORG VIN­DER KAM­PEN

Bay­ern Mün­chens nedsabling af Po­r­to tirs­dag aft en i Cham­pions Le­ague- kvart­fi na­len var ik­ke kun guf for Od­dset­gam­b­ler­ne.

En en­kelt Måljagt- spil­ler sik­re­de sig astro­no­mi­ske od­ds 83.599 som en­lig vin­der af præ­mie­pulj­en i tirs­da­gens Måljagt 1 for et ind­skud på i alt 1.800 kro­ner.

Jo­sep Gu­ar­di­o­las ud­valg­te drev fuld­stæn­dig gæk med portu­gi­ser­ne, og de seks Bay­ern Mün­chen- scor­in­ger kom i den grad bag på de dan­ske Måljagt- spil­le­re.

Så­le­des var der kun én spil­ler, der ram­te Må­l­j­ag­ten og hav­de for­ud­set al­le scor­in­ger til de seks hold. FC Bar­ce­lo­nas 2- 0 sejr over Pa­ris Saint- Ger­main og Bla­ck­burns dit­to over Mil­lwall var i sig selv for­holds­vis sand­syn­li­ge re­sul­ta­ter, men Bay­erns må­l­fest over­ra­ske­de alt­så stort set al­le dan­ske gam­b­le­re.

Bay­erns sejr på 6- 1 hjalp Måljagt- spil­ler til od­ds 83.599. Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.