1,40

BT - - BT SPORTEN -

Det er af­gjort, hvem der går vi­de­re til se­mi­fi na­ler­ne i slut­spil­lets pul­je 2, men der­for er der sta­dig en del på spil for Aal­borg og BSV. Det gæl­der nem­lig om at vin­de pulj­en og der­med for­ment­lig und­gå KIF Kol­ding Kbh, hvor­for man må gå ud fra, at Aal­borg mø­der mo­ti­ve­re­de op til den­ne kamp. Det kan man godt tviv­le lidt me­re på for gæ­ster­nes ved­kom­men­de. Sæ­so­nen er re­elt set slut og de to sid­ste kam­pe skal ba­re over­stå­es, og skal man en­de­lig sat­se på sejr i en af de to sid­ste kam­pe, vil det væ­re op­lagt at gå eft er søn­dagskam­pen mod HCM.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.