2,70

BT - - BT SPORTEN -

Det er svært at se det­te re­tu­ro­p­gør star­te an­det end me­get af­ven­ten­de. Eft er 0- 0 i det før­ste op­gør, er alt fuld­stæn­dig åbent, og der­for kan den mind­ste fejl bli­ve skæb­nesvan­ger. I for­vej­en er der ik­ke ret man­ge mål i hol­dets hjem­me­kam­pe i Eu­ro­pa, hvor der blot er sco­ret ni gan­ge i syv kam­pe i den­ne sæ­son - og end­nu me­re ud­talt er det ved pau­sen, hvor he­le fem af de syv kam­pe har stå­et 0- 0 eft er 45 mi­nut­ter. Club Brüg­ge vil gi­vet­vis kom­me af­ven­ten­de og und­gå en tidlig fejl, så prøv et op­lagt spil på, at der ik­ke sco­res i før­ste halv­leg.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.