2,38

BT - - BT SPORTEN -

Man får sig et gan­ske pænt od­ds på, at beg­ge hold kom­mer på tav­len i det­te Hels­inki- der­by, hvor HIFK og HJK tør­ner sam­men for før­ste gang no­gen­sin­de i liga­re­gi. HIFK er til­ba­ge i den bed­ste ræk­ke eft er 42 års fra­vær og spil­ler med en ny­op­ryk­kers klas­si­ske op­ti­mis­me, hvil­ket og­så re­sul­te­re­de i et fi nt po­int i pre­mi­e­ren ude mod Ma­ri­en­hamn. HJK har luk­ket mål ind i beg­ge si­ne to før­ste kam­pe og ser svæk­ke­de ud på må­l­mand­spo­sten, hvor un­ge Saku Sa­hl­gren har ta­get over for Mi­cha­el Tør­nes. Gå eft er mål fra beg­ge si­der.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.