’’

BT - - NYHEDER - Prins Hen­rik i 2012

Jeg er me­get in­vol­ve­ret i vin­går­den, det er en pas­sion

Prins Hen­rik op­gi­ver ik­ke Cayx, for­di han bort­for­pag­ter vin­pro­duk­tio­nen. Han og Dron­nin­gen og re­sten af den kon­ge­li­ge fa­mi­lie vil ef­ter al sand­syn­lig­hed sta­dig til­brin­ge man­ge som­re i det syd­fran­ske. Men der er in­gen tvivl om, at prin­sen hav­de hå­bet, at en af søn­ner­ne vil­le vi­dere­fø­re hans livs­værk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.