Hvem fo­re­træk­ker du som for­mand for Fol­ke­tin­get?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.10 TVIN­GER PIA TIL ÅBEN­HED På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.32 BER­TEL ER ME­GET BED­RE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.48 LUK­KER MUN­DEN PÅ PIA På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.26

Mo­gens Lyk­ke­toft

Pia Kjær­s­gaard

Jakob Espo­si­to

Car­sten Hol­beck

Ber­tel Haar­der Hans Chr. Sch­midt

15.292 stem­mer på bt. dk

UVÆR­DIG TIL JOB­BET Ud­over at det er tvivl­s­omt, om Pia Kjær­s­gaard er i stand til at le­de even­tu­el­le for­fat­nings­po­li­ti­ske ar­bej­der, så er hun sim­pelt­hen ik­ke vær­dig til hver­vet. Kan man f. eks. fo­re­stil­le sig hen­de væ­re den, der ta­ger imod på den år­li­ge stats­bor­ger­dag? For­man­den for Fol­ke­tin­get bør væ­re en per­son, der bredt kan sam­le respek­ten om sin per­son. Bå­de på Bor­gen og i be­folk­nin­gen.

Jette Ag­ger­holm Helt­borg

Lad Pia Kjær­s­gaard ind­ta­ge po­sten, så hun bli­ver nødt til at vi­se me­re åben­hed. Som for­mand for Fol­ke­tin­get kan hun ik­ke kø­re sin ens­ret­te­de po­li­tik, der i læng­den ik­ke hol­der. Så får hun hel­ler ik­ke ret­ten over et mi­ni­ste­ri­um. Pia Kjær­s­gaard er da al­de­les ueg­net til po­sten som Fol­ke­tin­gets for­mand. Hun ny­der på in­gen må­de bred respekt hver­ken blandt de øv­ri­ge po­li­ti­ke­re el­ler i den bre­de be­folk­ning. At væl­ge hen­de frem for Ber­tel Haar­der er at pis­se på fl er­tal­let af dan­sker­ne.

Ma­ri­a­ne Son­ne Lar­sen

Lars Løk­ke Ramus­sen er da smart. Så luk­ker han mun­den på Pia Kjær­s­gaard. Som Fol­ke­tin­gets for­mand har du ik­ke mu­lig­hed for at yt­re dig på ta­ler­sto­len. Han er en ræv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.