Vo­res pro­blem

BT - - DEBAT -

Bå­d­fl ygt­nin­ge­ne er tvun­get af sted af krig, for­føl­gel­se og fat­tig­dom, og de er vil­li­ge til at sæt­te de­res liv og sam­le­de for­mue på spil for at ska­be sig et bed­re liv i Eu­ro­pa. De fl yg­ter fra et ka­os i Li­by­en, vi selv har væ­ret med til at ska­be. De fl yg­ter fra en krig i Sy­ri­en, som vi apa­tisk har kig­get på i fi re år.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.