Bed­re sent end al­drig

BT - - DEBAT -

I går meld­te ju­stits­mi­ni­ste­ren en­de­lig ud: Vi er pa­ra­te til at stil­le med per­so­nel­bi­stand, ud­styr, over­våg­nings­fl y og bi­drag til sel­ve red­nings­o­pe­ra­tio­ner­ne. Det er godt nyt, for bed­re sent end al­drig. Ita­li­e­ner­ne har i må­neds­vis tig­get for­gæ­ves om hjælp i form af ski­be og he­li­kop­te­re. Og imens har al­le kun­net føl­ge rædslerne på tv og ved selv­syn kon­sta­te­ret, at dødstal­let sti­ger nær­mest ti­me for ti­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.