’’

BT - - NYHEDER - En op­ti­mi­stisk Jan Fog til BT i marts

Jeg har sagt til læ­ger­ne, at til som­mer er jeg fuld­stæn­dig hel­bredt

leukæ­mi’, før jul - en mel­ding, som den livs­gla­de ejen­doms­mæg­ler tog med van­lig op­ti­mis­me.

» Jeg har sagt til læ­ger­ne, at til som­mer er jeg fuld­stæn­dig hel­bredt. Og de si­ger omvendt til mig, at med den indstil­ling til tin­ge­ne skul­le det ik­ke un­dre dem, om jeg får ret, « sag­de Jan Fog til BT i marts.

Den for­ud­si­gel­se fik han desvær­re ik­ke ret i - men han kæm­pe­de til det sid­ste. Iføl­ge Se og Hør var Jan Fog ind­lagt på Rigs­ho­spi­ta­let i for­bin­del­se med en stam­cel­le­trans­fu­sion, der var et led i den be­hand­ling, som skul­le ku­re­re ham for den fryg­te­li­ge kræft­syg­dom.

Men en virus ram­te den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.