Vet af Jan Fog Fog bag fa­ca­den

BT - - NYHEDER - Jan Fog med sit livs kær­lig­hed Char­lot­te. Pri­vat­fo­to Jakob Lundste­en jlu@ bt. dk Sil­la Ba­ka­lus

i fred kæ­re kol­le­ga An­ne Ma­rie Chri­sti­an­sen – Dø­den er som et skib, der sej­ler bort med en af vo­re kæ­re / - vi står på stran­den og ser det for­svin­de, / det

BT da Jan Fog fik kon­sta­te­ret kræft bli­ver min­dre og min­dre og for­svin­der til sidst, / helt i ho­ri­son­ten, der hvor him­mel mø­des med hav. / Vi ser på hin­an­den og si­ger: nu er Jan Fog væk, / Men li­ge så sik­kert er det, at der på den an­den si­de / står der no­gen, og si­ger se der kom­mer Jan Fog. Kær­li­ge tan­ker Git­te Jakob­sen – hvil i fred, Jan – læ­ste el­lers li­ge at du hav­de det så godt eft er ope­ra­tio­nen Mads Wer­ner – Du var en éner og in­gen kan no­gen­sin­de er­stat­te dig!!! Hvil i fred Jan Fog Fi­lip West – Vi gik til am­bu­lant­be­hand­ling sam­men. Ked af det

PRI­VAT

jlu@ bt. dk

Ejen­doms­mæg­ler Jan Fog dø­de i går kl 17.30. Det dyg­ti­ge ken­dis­mæg­ler le­ve­de he­le sit liv med et smil på læ­ben.

når ens med­pa­tien­ter ik­ke kla­rer den. Han var en fl ink fyr, og en god mand. R. I. P.

En glad Jan Fog blev 3. de­cem­ber 2013 gift med Char­lot­te Juul ved en in­tim bryl­lups­fest i sin egen vil­la. Pri­vat­fo­to

Ejen­doms­mæg­ler Jan Fog lag­de al­drig skjul på sin kær­lig­hed til hur­ti­ge bi­ler. Her ses han for­an en Fer­ra­ri. Fo­to: Kri­sti­an Juul Pe­der­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.