’’

BT - - NYHEDER - Pedro Hay­man, ven

Al­tid pa­rat til ud­ta­le sig til me­di­er­ne. Al­tid pa­rat til at sæl­ge et hus. Selv le­ve­de han det me­ste af sit liv i sin 450 m2 sto­re vil­la fra 1920.

Med 12 væ­rel­ser og tre be­bo­e­re: Jan Fog selv, hans hus­hol­der­ske og den 12 år gam­le bas­set­hund Han­ni­bal. Jan Fog var langt­fra en­di­men­sio­nel. Når han ar­bej­der hårdt, kan han godt væ­re me­get stres­set og fa­re rundt, men når han ik­ke er det, så er han no­get af det mest af­slap­pe­de nord for Al­per­ne

» Jan kan godt væ­re to per­so­ner. Når han ar­bej­der hårdt, kan han godt væ­re me­get stres­set og fa­re rundt, men når han ik­ke er det, så er han no­get af det mest af­slap­pe­de nord for Al­per­ne, « sag­de Pedro Hay­man, der i me­re end 40 år var nær ven med ejen­doms­mæg­le­ren i et tid­li­ge­re in­ter­view med BT.

I de­cem­ber 2013 sat­te Jan Fog punk­tum for sit ung­kar­le­liv. Da blev vi­et til sin eks­kæ­re­ste Char­lot­te Juul. Den­gang sag­de han til BT:

» Selv­føl­ge­lig er jeg en glad mand. Jeg vil­le da væ­re dum, hvis jeg ik­ke var glad. Nu er vi ble­vet gift og sid­der med en fan­ta­stisk mid­dag med en li­ge­så fan­ta­stisk 30 år gam­mel gran cru rød­vin, som pas­ser med den tid jeg har kendt Char­lot­te. «

Jan Fog og hans ko­ne valg­te at le­ve pla­to­nisk sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.