Se og Hør- chef af­hørt

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk Uf­fe Jør­gen­sen

AF­HØRT

ufjo@ bt. dk

Den 59- åri­ge che­fre­dak­tør Kim Hen­nings­en, som sty­re­de Se og Hør i fle­re år, mens tys- tys- kil­den for­sy­ne­de uge­bla­dets jour­na­li­ster med dybt pri­va­te kre­dit­kor­top­lys­nin­ger, er en­de­lig ble­vet af­hørt.

To af de vig­tig­ste brik­ker i Se og Hør- sa­gen er de to tid­li­ge­re che­fre­dak­tø­rer, som stod i spid­sen for uge­bla­det fra 2008 til 2011, mens tys- tys- kil­den for­sy­ne­de uge­bla­dets jour­na­li­ster med op­lys­nin­ger om de kend­tes kre­dit­kort- transak­tio­ner. Den 51- åri­ge Hen­rik Qvortrup og den 59- åri­ge Kim Hen­nings­en.

Mens Qvortrup, der var med til at hy­re tys- tys- kil­den til­ba­ge i 2008, blev af­hørt og fik sit hjem ransa­get til­ba­ge i maj 2014, da Se og Hør- sa­gen rul­le­de, så blev Kim Hen­nings­en al­drig af­hørt grun­det syg­dom.

Af­hø­rin­gen blev ud­skudt på ube­stemt tid, men nu be­kræf­ter Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti over for BT, at man har haft Kim Hen­nings­en til af­hø­ring på po­li­ti­går­den.

» Vi har haft ham til af­hø­ring. Me­get me­re kan jeg ik­ke si­ge, « si­ger ef­ter­forsk­nings­le­der Car­sten Jans­son til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.