Lars Lar­sen an­gri­ber mø­bel­mar­ked

BT - - NYHEDER -

Lars Lar­sen har væ­ret på mø­be­lind­køb og ud­vi­der nu for­ret­nin­gen med til­fø­jel­sen af en af Nor­d­eu­ro­pas stør­ste mø­bel­virk­som­he­der, Acto­na Com­pa­ny A/ S. Ve­stjy­ske Acto­na, som har ho­ved­kon­tor i Tvis ved Holste­bro, pro­du­ce­rer møb­ler til de­tail­hand­len i over 90 lan­de og om­sæt­ter for 1,1 mil­li­ard kro­ner. Lars Lar­sen har de se­ne­re år købt ind i mø­bel­bran­chen. I 2013 køb­te han Ilva og Idé­møb­ler og i 2005 den in­ter­net­ba­se­re­de mø­bel virk­som­hed Bo­lia. com.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.