’’

BT - - DER - Rik­ke Lar­sen, mor og mor­mor

Kom­mu­nen har an­bragt Frej hos hans far­far og far­mor, selv­om de bor i et slidt og gam­melt hus med ro­ck­wool for vin­du­er­ne, så jeg er lidt bit­ter

» Kom­mu­nen me­ner, at jeg har ri­ge­ligt med at pas­se de børn, jeg har. Kom­mu­nen me­ner ik­ke, at An­ge­li­ca kon­ti­nu­er­ligt kan føl­ge Frejs ud­vik­ling, og det me­ner kom­mu­nen ik­ke, at man kan hjæl­pe hen­de med. Der har man ba­re op­gi­vet og sagt, at det kan hun ik­ke læ­re, « for­tæl­ler Rik­ke Lar­sen.

Rik­ke Lar­sen ar­bej­der til dag­lig som om­sorgs­med­hjæl­per på et hjem for ud­vik­lings­hæm­me­de og kan der­for ik­ke for­stå kom­mu­nens ar­gu­ment dan kan det la­de sig gø­re i da­gens Dan­mark? Vi er en vel­færds­stat. Jeg me­ner, at et­hvert barn har krav på sin mor. Og jeg me­ner egent­lig og­så, at sam­fun­det har pligt til at hjæl­pe de mødre, der ik­ke selv kan, til at bli­ve go­de mødre i ste­det for at fra­ta­ge dem samvæ­ret med de­res børn, « si­ger hun.

Er sur på kom­mu­nen

Rik­ke Lar­sen er for­tør­net over, at kom­mu­nen har an­bragt Frej hos bedste­for­æl-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.