AF­G­HA­NI­STAN

BT - - NYHEDER -

To uden­land­ske gids­ler blev dræbt un­der en ame­ri­kansk ope­ra­tion i Af­g­ha­ni­stan til­ba­ge i ja­nu­ar. Det dre­jer sig om en ita­li­e­ner og en ame­ri­ka­ner, der var ble­vet ta­get som gids­ler af ter­r­or­grup­pen al- Qa­e­da, skri­ver Reu­ters. Ud­over de to gids­ler blev og­så al- Qa­e­da- le­de­ren Ah­med Fa­rouq og al- Qa­e­da- med­lem­met Adam Ga­da­hn dræbt, op­ly­ser ame­ri­ka­ner­ne. Det Hvi­de Hus ud­tryk­ker sorg over gids­ler­nes død, og præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma ta­ger det ful­de an­svar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.