Dansk ildsjæl gør et El­vis- scoop

BT - - R - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

MU­SIK

Un­der et be­søg i Memp­his har den kend­te dan­ske El­vis- en­tre­pre­nør Hen­rik Knudsen gjort et scoop.

Lør­dag lyk­ke­des det man­den bag Gra­celand, Ran­ders at er­hver­ve he­le to kas­ser med ek­sem­pla­rer af en ny, re­stau­re­ret 78’- ver­sion af El­vis Pres­leys al­ler­før­ste sing­le, ’ My Hap­pi­ness’. For et par må­ne­der si­den kom det frem, at mu­si­ke­ren Ja­ck Whi­te, kæm­pe El­vis- fan, hav­de købt de ori­gi­na­le op­ta­gel­ser af ’ My Hap­pi­ness’ for små to mio. kro. på en auk­tion. Alan Sto­ker ( søn af Gor­don Sto­ker fra El­vis’ sam­ar­bejds- part­ne­re The Jor­da­nai­res) er kon­ser­va­tor i Co­un­try Mu­sic Hall Of Fa­me.

Me­get be­græn­set op­lag

Sto­ker over­før­te El­vis’ ver­dens­be­røm­te før­ste ind­spil­ning til com­pu­ter, så Ja­ck

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.