BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV/ RADIO -

LOT­TE SCHAR­FF Jour­na­list

’ So f*** ing Spe­ci­al’

Christine FeldtLivs­stil

haus er en af de kvin­der, jeg ba­re ik­ke kan stå for. Hen­des bram­fri­hed, umid­del­bar­hed og ik­ke mindst skarp­hed, når hun ta­ler om dan­sker­ne og de­res livsstil, går di­rek­te ind hos mig. Jeg har tid­li­ge­re med stor for­nø­jel­se fulgt Feldt­haus på rej­se rundt i USA. Jeg er klar igen, når Feldt­haus har drop­pet hæn­ge­køj­en i fe­ri­en og i ste­det er rejst på ak­tiv fe­rie.

DR2 TORS­DAG 20.50 JACOB STAEHELIN Sport­s­chef

Lié­ge- Ba­stog­ne- Lié­ge

’ La Doyen­ne’ - priSport

or­in­den el­ler den æld­ste kvin­de - kal­der bel­gi­er­ne kær­ligt for­å­rets sid­ste klas­si­sker, for­di det er ver­dens æld­ste løb, kørt før­ste gang i 1892. Og mon ik­ke Rolf Sø­ren­sen får gen­for­talt sin egen sejr i 1993 - den hidtil ene­ste dan­ske sejr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.