’’

BT - - TV- GUIDE - So­fie Lin­de, DRs nye tal­ks­how- vært

Kig op fra skær­men. På den må­de kan vi må­ske mind­ske af­stan­den mel­lem børn og voks­ne

lem børn og voks­ne – og ik­ke mindst få lidt fle­re sjove stun­der sam­men. «

Bub­ber som kor­re­spon­dent

So­fie Lin­de har des­u­den hy­ret sin go­de ven og kol­le­ga Bub­ber som kor­re­spon­dent. Og sam­men er So­fie og Bub­bers mis­sion klar: Po­sen skal rystes, fa­mi­li­e­re­la­tio­ner­ne skal ven­des på ho­ve­d­et, og børn og voks­ne skal øve sig i at kig­ge på hin­an­dens liv fra

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.