Film- hyg­ge

BT - - TV- GUIDE -

Ef­ter ef­ter en mis­lyk­ket tur­né i Sve­ri­ge ven­der den un­ge ja­zz­di­ri­gent Jan Scharf ( Hen­ning Mo­ritzen) til­ba­ge til Kø­ben­havn. Her op­da­ger han, at hans gam­le bopæl er ble­vet re­vet ned, og han op­sø­ger der­for sin on­kel i Nyhavn for at bo hos ham. On­k­len er i Ja­pan, og lej­lig­he­den bli­ver pas­set af na­bo­en, kunst­ma­le­ren Ko­bolski ( Dirch Pas­ser). Han la­der Jan få nøg­len til lej­lig­he­den, men Jan er i øko­no­mi­ske pro­ble­mer, og der­for la­der han sig fri­ste til at ud­gi­ve sig for sin on­kel, da den yn­di­ge Land­skro­na- pi­ge Maj ( Siw Malm­k­vist) kom­mer for at mod­ta­ge sang­ti­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.