Luksus­fæl­den sam­ler op

BT - - TV- GUIDE - Fo­to: TV3

Luksus­fæl­dens eks­per­ter er på rund­t­ur i Dan­mark for at hø­re, hvor­dan det er gå­et fi­re af de par, der har få­et hjælp gen­nem ti­den. Da Luksus­fæl­den for før­ste gang kom for­bi vil­la­en i Vin­derup, ven­te­de det un­ge par Anja og Den­nis de­res før­ste barn. Men på grund af gam­mel gæld og Den­nis’ kri­mi­nel­le for­tid hang øko­no­mi­en i la­ser.

Ru­de­k­u­ver­ter var ba­re no­get, man skub­be­de til si­de. Og nu vil vær­ter­ne Car­sten og Jan un­der­sø­ge, om de­res hjælp har væ­ret helt for­gæ­ves. Op­sam­lings­tu­ren går og­så til Mun­ke­bo, Ring­s­ted og Kø­ge.

Den­nis og Anja fra Vin­derup får et op­sam­lings­be­søg fra TV3’ s ’ Luksus­fæl­den’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.