Det gæl­der EM- kva­li­fi­ka­tion

BT - - TV- GUIDE - Mikkel Han­sen fy­rer den af for Dan­mark. Fo­to: Claus Fi­sker

Tors­dag af­ten sen­der TV2 en vig­tig kamp for de dan­ske hånd­bold­her­rer, der her skal for­sø­ge at spil­le sig nær­me­re en kva­li­fi­ka­tion til EM 2016 i Po­len. Mikkel Han­sen og hans lands­holds­fæl­ler skal på en svær ude­ba­ne i Chizhov­ka Are­na, Minsk op imod num­mer to i Dan­marks grup­pe, Hvi­derusland. Dan­mark har vun­det de to før­ste kam­pe i kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­rin­gen og har her en god mu­lig­hed for at læg­ge sig su­verænt i spid­sen for grup­pen.

Kom­men­ta­to­rer er Thomas Kristensen og Bent Ny­e­gaard. TV2 TORS­DAG 17.50 ’ HÅND­BOLD DAN­MARK - HVI­DERUSLAND’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.