En dag med fj en­den

BT - - TV -

To kend­te dan­ske­re mø­des for at til­brin­ge en hel dag sam­men. De har for­dom­me over­for hin­an­den, og de­res for­u­dind­ta­ge­de me­nin­ger er delt med den bre­de be­folk­ning. Kan dis­se for­dom­me mod­stå en hel dag i hin­an­dens sel­skab, og vil de kun­ne be­gra­ve strid­s­øk­sen? Li­ke TV TV3: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.