Me­dal­je­du­el

BT - - TV -

Der er topop­gør, når Ran­ders FC i dag får be­søg af FC Kø­ben­havn hjem­me på Au­toC Park i 26. spil­ler­un­de. Vær­ter­ne kæm­per for for bron­ze og eu­ro­pæ­isk fod­bold i næ­ste sæ­son, men Co­lin Tod­ds mand­skab er uden sejr i de­res se­ne­ste syv kam­pe. Gæ­ster­ne har vist bed­re form og vandt se­ne­st 2- 0 over FC Nord­s­jæl­land. Fod­bold TV3+: 18.00

DIra Iran 1979. Da den ame­ri­kan­skek am­bas­sa­deb i Te­he­ran bli­ver be­sat af mi­li­tan­te stu­de­ren­de, lyk­kes det li­ge ak­ku­rat seks ame­ri­kan­ske diplo­ma­ter at sø­ge til­fl ugt hos den ca­na­di­ske am­bas­sa­dør, og CIA- agen­ten To­ny Men­dez får til op­ga­ve at smug­le dem ud af det fj endt­ligtsin­de­de land. Han udtæn­ker en plan, der går ud på at la­de som om at et fi lm­sel­skab i Hol­lywood skal re­sear­che til en sci­en­ce fi ction- fi lm i Iran. Ope­ra­tion Ar­go TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.