Brylupsquiz

BT - - TV -

Bryl­lups­sæ­so­nen står for dø­ren, og i den an­led­ning by­der Hans Pil­gaard vel­kom­men til "Hvem vil væ­re mil­li­o­nær? Vi skal gift es!" Fem af de over 27.000 par, der hvert år væl­ger at gi­ve hin­an­den de­res ja, er klar til at kæm­pe om en plads i de var­me sto­le. Al­le har de mas­ser af bryl­lups­drøm­me, der ba­re ven­ter på en check af den ret­te stør­rel­se. Hvem vil væ­re... TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.