Hjælp til dy­re­ne

DA­GENS TIP tors­dag

BT - - TV -

Dy­re­vær­net ryk­ker ud til et hus med et stort an­tal kat­te på Lol­land, og det er et be­kym­ren­de syn, der mø­der dem. På in­ter­na­tet i Rø­d­ov­re er der travlt som al­drig før. For man­ge men­ne­sker har få­et øj­ne­ne op for Dy­re­vær­net. Di­rek­tør Sig­ne be­slut­ter der­for at an­sæt­te en ny mand, og hans før­ste op­ga­ve med Ni­na bli­ver en gam­mel ken­ding. Dy­re­vær­net TV3: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.