Ulyk­ke­lig Klavs Bruun und­skyl­der

Klavs Bruun Jør­gen­sen for­try­der bru­gen af uhel­digt ukvem­sord

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KNÆ­FALD Sø­ren Paa­ske spa@ spor­ten. dk

Klavs Bruun Jør­gen­sen er kom­met i mas­siv mod­vind, ef­ter Team Tvis Holste­bro- træ­ne­ren ons­dag af­ten kald­te Skjern- spil­le­ren Da­ni­el Svens­son for ’ bøs­se­røv’ i kam­pen mel­lem de to ve­stjy­ske ær­ke­ri­va­ler.

Og da­gen der­på læg­ger den kom­men­de da­meland­stræ­ner sig fladt ned og be­kla­ger sin ud­ta­lel­se, der kom, ef­ter Da­ni­el Svens­son hav­de få­et di­rek­te rødt kort for en hård ta­ck­ling mod Tvis- spil­le­ren Pe­ter Bal­ling.

Team Tvis Holste­bro- træ­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen und­skyl­der, at han ons­dag af­ten kald­te Skjern- spil­le­ren Da­ni­el Svens­son for en ’ bøs­se­røv’ i en op­he­det si­tu­a­tion og kan godt for­stå, at det har med­ført kri­tik fra DHFs sport­s­chef, Ul­rik Wil­bek. Fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.