Wil­bek fre­der Klavs Bruun

Bru­gen af uhel­digt skældsord er ’ uac­cep­ta­bel’, men den får in­gen kon­se­kven­ser for Klavs Bruuns an­sæt­tel­se i DHF, fast­slår Ul­rik Wil­bek

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - AL­VORSORD Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Sport­s­chef i Dansk Hånd­bold For­bund Ul­rik Wil­bek ta­ger skarp af­stand fra, at den kom­men­de land­stræ­ner for da­melands­hol­det, Klavs Bruun Jør­gen­sen, ons­dag råb­te ’ bøs­se­røv’ ef­ter Skjerns Da­ni­el Svens­son.

Episo­den fandt sted, da Da­ni­el Svens­son, der net­op hav­de mod­ta­get et rødt kort, var på vej væk fra ba­nen. Team Tvis Holste­bro- træ­ne­ren var langt­fra til­freds med Da­ni­el Svens­sons at­ti­tu­de, og det fik han for­talt ham med en ven­ding, der kan vir­ke stø­de­n­de.

Klavs Bruun Jør­gen­sens ord­valg mø­der nu hård kri­tik fra hans kom­men­de ar­bejds­gi­ver, Dansk Hånd­bold For­bund ( DHF).

Klavs Bruun Jør­gen­sen var as­si­stent­træ­ner for Ul­rik Wil­bek på her­re­lands­hol­det un­der EM- slut­run­den i Dan­mark i ja­nu­ar 2014. Til som­mer over­ta­ger han tjan­sen som træ­ner for kvin­delands­hol­det. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.