Woz­ni­a­cki fik før­ste grus- sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki vandt i af­tes sæ­so­nens før­ste kamp på grus i WTA- tur­ne­rin­gen i Stutt­g­art. I to sæt slog hun tjek­ken Lucie Sa­fa­rova med cif­re­ne 7- 6, 6- 1. I før­ste sæt fulg­te den fi­re år æl­dre tjek­ke godt med Woz­ni­a­cki, der li­ge skul­le i gang på grus­ba­nen - et un­der­lag, der er no­get lang­som­me­re end hardcourt- ba­ner­ne, som vin­ter­sæ­so­nen by­der på.

I før­ste sæt pres­se­de Sa­fa­rova Woz­ni­a­cki ud i en tie­bre­ak, som dan­ske­ren vandt med 7- 5. Men det holdt hårdt. Trods en tidlig fø­ring på 5- 1 i tie­bre­a­ken, nå­e­de tjek­ken op på 6- 5, før Woz­ni­a­cki af­slut­te­de sæt­tet.

Til gen­gæld fik Woz­ni­a­cki ik­ke me­get mod­stand i an­det sæt, der me­get hur­tigt blev af­vik­let. Hun fø­rer nu med 4- 3 i ind­byr­des op­gør mod Sa­fa­rova.

Woz­ni­a­cki er med sej­ren vi­de­re til kvart­fi­na­len og skal mø­de vin­de­ren af Be­lin­da Ben­cic imod Carla Suárez Na­var­ro. BNB

Jakob Fuglsang og Alek­s­an­dr Vi­no­ku­rov kan glæ­de sig: Asta­na be­hol­der Wor­ldTour- li­cens.

Fo­to: Nils Meilvang

Woz­ni­a­cki er klar til kvart­fi­na­len i Stutt­g­art. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.