Thomas Bjørn frem­ra­gen­de fra start i In­do­nesi­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SYV BIR­DI­ES

Mads Kind­berg nielsen

Thomas Bjørn er seks slag un­der par eft er den før­ste run­de af golft ur­ne­rin­gen Cimb Ni­a­ga In­do­nesi­an Ma­sters, som er en del af Asi­an Tour. Det ræk­ker til en delt før­ste­plads eft er før­ste run­de. Syv bir­di­es og en en­kelt bo­gey blev det til for den er­far­ne dan­sker, der tid­li­ge­re har vun­det tur­ne­rin­gen Dun­l­op Pho­e­nix Tour­na­ment i Ja­pan i 2003 og 1999 - det er de to ene­ste tur­ne­rin­ger, dan­ske­ren har sej­ret i i Asi­en.

Fo­re­lø­big de­ler han før­ste­plad­sen med Chan Shih- Chang i tur­ne­rin­gen, der spil­les på Roy­a­le Ja­kar­ta Golf Club.

Et af de mest pro­mi­nen­te nav­ne i tur­ne­rin­gen er Lee Westwood. Han gik før­ste run­de i tre slag un­der par. Westwood, der tid­li­ge­re har lig­get num­mer et på ver­dens­rang­li­sten, lig­ger sy­ver. » I den­ne tid er der al­drig ble­vet stil­let stør­re krav til os fans om at ta­ge an­svar og væ­re imø­de­kom­men­de, men pa­ra­doksalt nok har vi hel­ler al­drig væ­ret værds­at så lidt som nu.

Thomas Bjørn er på en delt før­ste­plads i In­do­nesi­en. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

ni­el@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.